69ɫ

БААУнун Өнүктүрүү кеңсеси


Жетекчилик кыл, жолду көргөз!

Өнүктүрүү офиси БААУ коомчулугунун идеяларды ишке ашыруучу чыгармачыл борбору болуп саналат. Бул офис максаттарды мүмкүнчүлүктөр менен бириктирүү үчүн түзүлгөн.

Бул жылдагы биздин артыкчылыктуу максаттарыбыз:

  • бөлүмдүн ишин системалаштыруу;
  • ички жана тышкы кызыкдар тараптар менен эффективдүү кызматташууга көмөктөшүү үчүн офиске көрүнүктүүлүк тартуулоо;
  • өнүктүрүү боюнча иш-чараларды борборлоштуруу, анын ичинде гранттык өтүнмөлөрдү тапшыруу жана аны андан ары башкаруу,
  • бардык катышуучулардын ортосунда байланыштарды түзүү;
  • күчтүү коомчулук куруу;
  • офистин туруктуу стратегиясын түзүү, ж.б.

Өнүктүрүү офиси өзунун үзгүлтүксүз иш-аракеттеринен тышкары дагы төмөндөгүлөрдү көзөмөлдөйт:

  • жана

БААУнун Фонду

Сиздин БААУга арнаган белегиңиз маанилүү жана студенттердин, келечектеги муундарынын жана андан тышкаркы муундардын жашоосунда өзгөчөлөнөт.

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс:+996 (312) 915 028