69ɫ

Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - ИНСТИТУЦИОНАЛДЫК КАРОО КЕҢЕШИ (ИКК)

ИНСТИТУЦИОНАЛДЫК КАРОО КЕҢЕШИ (ИКК)

ИКК деген эмне?

Институттук кароо кеңеши (ИКК) БААУнун Профессордук Сенатынын комитети болуп саналат, ал БААУнун алкагында адам субъекттеринен маалыматтарды чогултууну талап кылган бардык изилдөө долбоорлорун кароо жана тастыктоо үчүн жооптуу. ИКК өз ишинде изилдөөлөрдөгү жана эл аралык таанылган документтердеги этиканын жалпы принциптерин жетекчиликке алат, мисалы, Изилдөө объекттерин коргоо боюнча этикалык принциптер жана колдонмолор («Белмонт баяндамасы»).

Кандай долбоорлор ИККнин уруксатын талап кылат?

ИККнин Уставына ылайык бардык изилдөө долбоорлорун анын ичинде адам субъектилерин камтыган долбоорлорду карап чыгат. Субъекттер менен байланышууга жана маалыматтарды чогултууга чейин БААУнун ИККнин уруксаты сөзсүз түрдө талап кылынат. Өзүнүн ролун аткарууда ИКК сунуштарды карап чыгууга, бекитүүгө, өзгөртүүнү талап кылууга же жактырбоого ыйгарым укуктуу.
Сунуш кылынган изилдөөнүн жана изилдөө долбоорунун негиздүүлүгүн баалоо БААУдагы ИККнин ролу ЭМЕС. Анын ордуна, ИКК ар бир долбоордун маалыматтуу макулдук, купуялуулук жана катышуучулар үчүн тобокелдиктерди баалоо сыяктуу маселелер боюнча этикалык стандарттарга шайкештигин баалоого жооптуу.
Натыйжаларды жарыялоо же жайылтуу ниети жок болсо дагы, бардык тезистер жана диссертациялык изилдөөлөр үчүн ИККнин макулдугу алынышы керек. Эгерде натыйжалар жайылтуу жана жарыялоо үчүн каралбаса, класстык долбоорлор үчүн ИККнин жактыруусу талап кылынбайт.

Кайсы долбоорлор ИККнин уруксатын талап кылбайт?

  • Адамдар жөнүндө же алардан эч кандай маалымат чогултулбаган изилдөө (мисалы, жаныбарлар жана аба ырайы).
  • Изилдөө максатында мурда чогултулган анонимдүү экинчилик же архивдик маалыматтар.
  • Адам субъекттеринен чогултулган маалыматтар, анда конференциянын презентациялары, диссертацияларды коргоо, журнал же конференция басылмалары, ак кагаздар же коомдук пикир билдирүүлөрү түрүндөгү жыйынтыктарды жарыялоо камтылбайт.
  • Жалпы кабыл алынган билим берүү чөйрөсүндө адам сабактарынан чогултулган жана стандарттуу билим берүү практикаларын камтыган маалыматтар (мисалы, класста түшүнүктү көрсөтүү үчүн чогултулган маалыматтар).
  • Изилдөө эмес максаттар үчүн адам субъекттеринен маалыматтарды чогултуу, мисалы, маалымат чогултуу ыкмасын үйрөнүүгө багытталган студенттик долбоор.
  • Эгерде изилдөө таза эксперттик интервьюлардан турса, ал адам субъектилери менен иштөө болуп эсептелбейт.
  • Келечекте жарыялоону же жыйынтыктарды жайылтууну болжолдонгон адам субъекттерин камтыган бардык башка изилдөө долбоорлору ИККнин уруксатын талап кылат. Студенттик диссертациялар жана жогорку курстар да ИККнин уруксатын талап кылат.


Төмөндө сиз Институционалдык кароо кеңеши (ИКК), ИККнин ишинин принциптери, негизги аныктамалар жана БААУдагы ИККга тапшыруунун иш жүзүндөгү процесси жөнүндө кеңири видео нускаманы таба аласыз.


Видеодо колдонулган презентацияны

Негизги маалымат


Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс:+996 (312) 915 028