69ɫ

Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - Эл аралык изилдөө

Эл аралык изилдөө

Борбордук Азиядагы Америка университетинин Институционалдык кароо кеңеши изилдөөдө этиканы көзөмөлдөө жана адам субъекттеринин этикасына ылайык келүү боюнча изилдөө сунуштарын карап чыгуу үчүн жооптуу орган.

БААУ жана БААУдан тышкаркы изилдөөчүлөрдүн биргелешкен изилдөөлөрү

БААУнун изилдөөчүлөрү эл аралык адистер менен биргеликте жүргүзгөн изилдөөлөр БААУнун ИКК уруксатын талап кылат. БААУнун изилдөөчүлөрү эл аралык кесиптештери менен бирдей катыша турган биргелешкен долбоорлордо, БААУнун жергиликтүү командасы ИКК өтүнмөсүнө жооптуу. Бирок, бардык тергөөчүлөр, анын ичинде маалыматтарга кире турган студент жардамчылары ИКК Кыймылдаткычында катталуусу зарыл: .

Кыймылдаткыч арыз берүүчүдөн жана биргелешип тергөөчүлөрдөн ИКК тренингинен жана сынактан өтүшүн талап кылат.

Эл аралык изилдөөчүлөрдү кабыл алган БААУнун изилдөө тобу же бөлүмү калган адистерди БААУнун ИКК эрежелери жана процедуралары менен тааныштыруу үчүн жооптуу. ИКК бардык талапкерлер стандарттык процедураларга, анын ичинде ИКК экзамени квалификациянын зарыл далили катары сакталышын күтөт.

Көз карандысыз изилдөөчүлөрдүн БААУдагы изилдөөлөрү

БААУда көз карандысыз изилдөөчүлөр жүргүзгөн долбоорлор БААУнун ИКК уруксатын талап кылат.

БААУга кирбеген көз карандысыз изилдөөчүлөрдүн изилдөөлөрү

БААУга тиешеси жок жана БААУнун изилдөөчүлөрү менен кызматташууда иштебеген көз карандысыз изилдөөчүлөр тарабынан жүргүзүлгөн долбоорлор БААУнун ИКК уруксатын талап кылат. Кээ бир учурларда, ИКК кызматтар үчүн акы талап кылат. Сураныч, суроолор менен түз эле Башкармалыкка кайрылыңыз.

ИККнин Башка институттар тарабынан бекитилиши

Башка жерде ИКК тарабынан жактырылган долбоорлор да БААУнун ИКК жактыруусун талап кылышы мүмкүн. ИКК колдонмосу процессти тездете турган мурунку макулдуктарды жүктөөгө мүмкүндүк берет. Бардык суроолор боюнча irb@auca.kg дарегине кайрылыңыз.

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс:+996 (312) 915 028