69ɫ

Борбордук Азиядагы Америка Университети - БААУ - ИКК Карап чыгуу түрлөрү

ИКК Карап чыгуу түрлөрү

ИКК кароо процессинин түрлөрү төмөнкү үч түрүн камтыйт. Бардык ИКК Арыздары, кароо түрүнө көз карандысыз, ИКК Кыймылдаткыч ( ) аркылуу берилиши керек жана ал арыздар 14 иш күндүн ичинде каралат.

  1. Карап чыгуу критерийлеринен бошотулат:

1.1. Изилдөө катышуучулар үчүн минималдуу тобокелдиктен ашпайт.

Изилдөө субъектилеринин изилдөөдө дуушар болушу мүмкүн болгон зыяндын же ыңгайсыздыктын ыктымалдыгы күнүмдүк турмушта жана башкалар менен күнүмдүк өз ара аракеттенүүдө кездешкенден жогору болбосо, изилдөө субъекттер үчүн Минималдуу тобокелдиктен ашпайт деп эсептелет.

1.2. Изилдөө жалпы кабыл алынган билим берүү шарттарында жүргүзүлөт жана үзгүлтүксүз билим берүү стратегияларын изилдөө сыяктуу стандарттык билим берүү практикасын камтыйт. Кадимки билим берүү практикасына сабактар ​​аныкталбаган учурда билим берүү тесттерин камтыган изилдөөлөр кирет; сурамжылоо же интервью, анда субъект ыктыярдуу жана жеке аныктоочу эч кандай маалыматты көрсөтпөйт.

1.3. Изилдөө изилдөөчү тарабынан өз ара аракеттенүү же кийлигишүү жасалбаган коомдук жайлардагы адамдарды байкоону камтыйт, жеке адамдардын купуялуулукка карата акылга сыярлык күтүүлөрү жок жана натыйжаларды жайылтуу конкреттүү адамдарды аныктабайт.

1.4. Изилдөө буга чейин бар болгон маалымат топтомдорун колдонот, анда бардык маалыматтар де-идентификацияланган жана маалымат топтомдорунан маалыматты колдонуу катышуучулар үчүн Минималдуу тобокелдиктен ашпайт.

2. Ыкчам текшерүү критерийлери:

2.1. Изилдөө иш-аракеттери (же калган изилдөө иш-аракеттери) адам субъектилери үчүн минималдуу тобокелдиктен ашпайт.

Изилдөө субъектилеринин изилдөөдө дуушар болушу мүмкүн болгон зыяндын же ыңгайсыздыктын ыктымалдыгы күнүмдүк турмушта жана башкалар менен күнүмдүк өз ара аракеттенүүдө кездешкенден жогору болбосо, изилдөө субъекттер үчүн Минималдуу тобокелдиктен ашпайт деп эсептелет.

2.2. Купуялуулукка кол салуу жана купуялуулукту бузуу менен байланышкан тобокелдиктер Минималдуу тобокелдиктен жогору болбошу үчүн акылга сыярлык жана тиешелүү коргоо чаралары колдонулбаса, субъектилерди идентификациялоо же алардын жооптору (же субъекттерди же алардын жоопторун идентификациялоону камтыган калган процедуралар) аларды кылмыш же жарандык жоопкерчиликке негиздүү түрдө тобокелге салбайт же алардын финансылык абалына, ишке жарамдуулугуна, камсыздандырылгандыгына, репутациясына зыян келтирбейт, же стигматизацияга учурабайт.

2.3. Кандайдыр бир максатта чогултулган же изилдөө эмес максаттар үчүн гана чогултула турган материалдарды (маалыматтар, документтер, жазуулар же үлгүлөр) камтыган изилдөө.

2.4. Изилдөө максатында жасалган үн, видео, санариптик же сүрөт жазууларынан маалыматтарды чогултуу.

2.5. Жеке же топтун өзгөчөлүктөрүн же жүрүм-турумун изилдөө.

2.6. Сурамжылоо, интервью, оозеки тарых, фокус-группа, программаны баалоо, адам факторун баалоо же сапатты камсыздоо методологиясын колдонгон изилдөө.

3. Толук кеңештин кароо критерийлери:

Субъекттерге Минималдуу тобокелдиктен ашкан себептерден бошотулган же Тездетилген Статус критерийлерине жооп бербеген ар кандай изилдөөлөр үчүн (бул ошондой эле калктын аялуу катмарынан маалыматтарды чогултуунун жана/же сезимтал суроолордун ж.б. натыйжасы болушу мүмкүн) Башкы Изилдөөчү толук ИКК карап чыгуу үчүн арызды толтуруп жана тапшырышы керек. Башкармалыктын толук кароо арыздары ИКК кворуму тарабынан каралат жана BRR веб-сайтындагы мөөнөткө ылайык берилиши керек.

Борбордук Азиядагы Америка университети
Аалы Токомбаев көчөсү 7/6
Бишкек, Кыргыз Республикасы 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + ички.
Факс:+996 (312) 915 028